Tietosuoja

Tämä tietosuojasivu kertoo, kuinka keräämme ja käsittelemme tietoja verkkosivujemme, rekrytoinnin ja muiden yhteydenottojen puitteissa, sekä tiedon oikeuksistasi tietojesi käsittelyyn. Tämä sivu on viimeksi päivitetty 7.10.2021.

Yhtiömme ottaa kaiken sen toiminnassa ilmenevän henkilötietojen käsittelyn vakavasti. Käsittelemme toimeksiantajiemme, asiakkaidemme ja työnhakijoiden sekä henkilökuntamme henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvässä tarkoituksessa. Henkilötiedot saadaan toimeksiantajiltamme, asiakkailtamme tai henkilökunnaltamme. Henkilötietoja voidaan saada myös erilaisista suuren yleisön käytettäväksi tarkoitetuista rekistereistä tai julkisista rekistereistä. Asiakkaillamme ei ole henkilökohtaisesti velvollisuutta luovuttaa henkilötietojaan käytettäväksemme.

Olemme henkilötietoja käsitellessämme pääsääntöisesti tietosuoja-asetuksen tarkemmin määrittelemän käsittelijän roolissa. Käsittelemme henkilötietoja vain voimassa olevaan oikeuteen perustuen. Käsittelyperusteemme ovat sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteinen velvoitteemme tai oikeutettu etu. Mikäli olet erikseen antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit aina peruuttaa tällaisen suostumuksesi.

Henkilötietojen käsittely on suojattua niin, että suojausmenetelmät täyttävät tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset. Erityisen arkaluonteisia henkilötietoja emme käsittele.

Toimimme Suomessa emmekä luovuta henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja luovutetaan lähinnä viranomaisille. Henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihin, mutta vain siinä laajuudessa kuin se on kunkin henkilökuntaan kuuluvaan työtehtävien kannalta tarpeellista. Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet pitämään työsuhteessaan tietoonsa saamat seikat salassa.

Henkilötietojasi säilytämme niin kauan kuin se on välttämätöntä. Säilyttämisajan pituus määräytyy henkilötietojen käsittelyperusteen pohjalta. Kun henkilötietojen käsittelyn peruste on päättynyt, tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, eikä niitä ole saatavilla enää mistään tietokannoistamme. Emme henkilötietojen käsittelyn aikana käsittele tietojanne tietosuoja-asetuksella tarkoitetun automaattisen päätöksenteon keinoin.

Mikäli haluat tarkastaa rekistereissämme olevat henkilötietosi, oikaista niissä olevan puutteen, rajoittaa henkilötietojen käsittelyä joiltakin osin, pyytää joitakin henkilötietojasi poistettavaksi, siirtää henkilötietojasi tai muutoin vastustaa henkilötietojen käsittelyä, voit lähestyä meitä internetsivuiltamme löytyvän lomakkeen keinoin. Näkemyksemme mukaan henkilötietoihisi liittyvä käsittelymme ei aiheuta sinulle mitään epätavanomaisia haitallisia seuraamuksia.

Mikäli tietoturvaloukkaus kohdistuu meihin, toimimme välittömästi tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötietoihisi kohdistuvan uhan minimoimiseksi. Ensisijainen toimintatapamme on toimestamme tehtävä ilmoitus mainitusta loukkauksesta tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on aina myös oikeus olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, mikäli et katso meidän toimineen asianmukaisesti henkilötietojasi käsitellessämme.

Tarkempia tietoja toiminnassamme esiintyvästä henkilötietojen käsittelystä on nähtävissä näiltä internetsivuilta löytyvästä tietosuojaselosteesta.

Kysy tietosi täältä

Pidämme tietosuojasivua ajan tasalla ja päivitämme huomaamamme puutteet niin pian kuin mahdollista.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.