Tarkista henkilökohtaiset tietosi

Kysy tietosi täyttämällä alla oleva lomake.

Henkilötietojenne turvaamiseksi edellytämme oheisen lomakkeen täyttämistä kokonaisuudessaan. Mikäli lomaketta ei täytetä kokonaisuudessaan, emme pysty kohdistamaan tietosuojaa koskevaa pyyntöänne rekisterissämme oleviin tietoihin.

Voitte tehdä henkilötietoja koskevan pyyntönne myös postitse osoitteeseen:

  • OneByte Oy, PL 1001, 00701 HELSINKI

Postitse tehtävissä tiedusteluissa on oltava mukana kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestanne sekä tulostettu tietosuojalomakkeemme täytettynä. Tulemme erillisellä kirjeellä pyytämään teitä vahvistamaan pyyntönne ja samalla ilmoittamaan sähköpostiosoitteen, johon mahdollisesti pyytämme tiedot ja vastaus tiedusteluunne voidaan toimittaa.

Vastaamme kaikkiin tietosuojaa koskeviin tiedusteluihin tai pyyntöihin mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua tehdystä pyynnöstä.

Henkilötiedot